Библеистика и богословие

10 фразеологизмов на казахском с объяснениями на каз языке

10 фразеологизмов на казахском с объяснениями на каз языке

 • ызды жиан жгндей- дем

  ит лген жер-алыс жер

  санын сипап калды-кнп калды

  кзд ашып жманша-тез

  бет моншаы злп-ялу

  тас бауыр-мейрмсз

  иыынан дем алу-матану

  кеудесне шайтан кру-ашулану

  кз байлау-алдау

  абырасынан кн крну-ждеу


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *