Библиотековедение

»Дзяльба кабанчыка» — короткое содержание надо срочно (+желательно план)

»Дзяльба кабанчыка» — короткое содержание надо срочно (+желательно план)

  • Вктар Карамаза «Дзяльба кабанчыка»

    Геро: Сцяпан, мац, Лнк, Вця, ська, Ганна, Нна, Коля, Волька, Андрэйка, Вера.

    Тэма, праблема: я думаю атар хаце паказаць што мац будзе засды любць свах дзяцей аднолькава будзе старацца зрабць для х ус самае лепшае.

    Каротк змест: У мац был дзец. Яна х расцла, вучыла, але кал яны вырасл, яны забылся што яна для х зрабла. цяпер тольк кал мац сказала што будзе рэзаць кабанчыка да яе прыехал дзец. Кал се палучыл сваю частку яны разехался нчога не пакнушы мац. з й астася тольк Сцяпан каб памагчы й па хазяйстве.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *