Демография

Найдите крайние точки острова Мадагаскар,Определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада на восток

Найдите крайние точки острова Мадагаскар,Определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада на восток

  • Крайние точки острова мадагаскар
    Координаты крайних точек Мадагаскара: Север: Мыс Де Амбре, 11.5700 ю.ш., 49.1556 в.д
    Юг: Мыс Вохимена, 25.2624 ю.ш., 45.1002 в.д.
    Запад: Мыс Мананонка, 22.1504 ю.ш., 43.1313 в.д.
    Восток: Мыс Ист, 15.1556 ю.ш, 50.2910 в.д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *