Археология

Орман биздин байлыгымыз ангиме жазу керек

Орман биздин байлыгымыз ангиме жазу керек

  • Орман-бзд байлыымыз.Орманда кптеген ааштар сед.Сондытан орманны ауасы таза болады.Кптеген ттндерд ааштарды жапыратары бойлары на тартып алады.Орманда адар да кездесед.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *